RODO- fitME!

Zasady przetwarzania danych osobowych i polityka prywatności

ADMINISTRATOR

 

Administratorem danych jest A&B Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000742808, NIP: 7543020200, REGON: 1603535330, z siedzibą w Opolu przy ul. Jesionowej 15/3, kod: 45-409, e-mail: biuro@smooththefruit.pl

 

CEL i ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane przetwarzane będą w celu w celu przesyłania Użytkownikowi informacji handlowych. Przetwarzaniu podlegają: adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz inne podane przez niego dane,  w szczególności imię i nazwisko.

 

ODBIORCY DANYCH

 

Dane będą mogły być udostępniane podmiotom, którym Administrator zleci wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane mogą być w szczególności udostępniane Grupie Bukko Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Bukowińskiej 22/12B 02-703 Warszawa,  wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774562, NIP: 5213857106, REGON: 382568428: hello@grupabukko.pl.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika, udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO).

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Dane będą przetwarzane przez czas nieokreślony, tj. przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, chyba że Użytkownik wcześniej cofnie zgodę.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 

Użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu do jego danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Użytkownik ma nadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO.

 

Użytkownik jest nadto uprawniony do wniesienia skargi na niezgodnie z prawem przetwarzanie danych – do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

[ ] Wyrażam zgodę na przetwarzanie powierzonych przeze mnie danych na opisanych wyżej zasadach, w tym do otrzymania informacji handlowej.

Dane firmy

Logo Smooth The Fruit

A&B sp. z o.o. sp. k.

ul. Jesionowa 15/3

45-409 Opole

NIP: 7543020200

Logo na świeżo białe #naświeżo

Napisz do nas

Pyszne
Uber Eats
en_US
pl_PL en_US