Zbieraj pieczątki i odbierz darmowego smoothie!

W Smooth The Fruit doceniamy naszych stałych klientów. W związku z tym wprowadziliśmy karty z pieczątkami

Za zakup każdego dużego smoothie w Smooth The Fruit otrzymasz PIECZĄTKĘ.*

10 PIECZĄTEK = DUŻY SMOOTHIE

*Promocja obejmuje także inne produkty, powyżej 15zł.

 


 

Regulamin promocji:
„Zbieraj pieczątki i odbieraj darmowe smoothie”

I Definicje:

 1. Terminy użyte w niniejszym regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie:
  a) Promocja – Promocja pod nazwą „Zbieraj pieczątki i odbieraj darmowe smoothie”
  b) Klient – osoba która zakupiła min. jednego dużego soothie lub inny produkt o wartośc min. 15 zł
  c) Produkty- wszystkie produkty dostępne na stoiskach Smooth the fruit
  d) Nagroda- darmowy smoothie – promocja nie obejmuje Super Smothie i nie łączy się z innymi promocjami.
  e) Karta – karta lojalnościowa wydawana klientowi służąca do zbierania pieczątek.
  f) Regulamin- Regulamin niniejszej Promocji.

 

II Zasady ogólne:

 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą „Zbieraj pieczątki i odbieraj darmowe smoothie” (dalej zwana „Promocją”) jest A-B s.c z siedzibą przy ul. Jesionowej 15/3, 45-409 Opole zwana dalej organizatorem.
 2. Promocja zostanie przeprowadzona na stoiskach Smooth The Fruit, zlokalizowanych w Galeriach Handlowych takich jak: Bonarka, Serenada, Lubin, Karolinka, Solaris Center, Turawa Park, Forum Gliwice, M1Czeladź, Silesia Katowice.
 3. Promocja w oparciu o te zasady ma charakter otwarty i powszechny.
 4. Promocja dotyczy wszystkich produktów sprzedawanych na stoiskach Smooth The Fruit.
 5. Treść niniejszego regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej smooththefruit.pl.
 6. Nagoda ma charakter rzeczowy a laureatowi nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
 7. Przy odebraniu nagrody oddaję się kartę lojalnościową kasjerowi.
 8. Akcja ważna od 01.02.2017 r do wyczerpania Kart.

 

III Warunkiem uczestnictwa w promocji jest:

 1. Dokonanie przez klienta jednorazowego zakupu min. jednego dowolnie wybranego z menu dużego smoothie (400 ml ) lub innych produktów w kwocie minimum 15zł brutto .
 2. Po spełnieniu warunków określonych w pkt. 1 klient otrzymuje kartę lojalnościową i jedną pieczątkę. Nie jest możliwe przybicie pieczątki w innym terminie niż zakup produktu.
 3. Po spełnieniu warunków zawartych w pkt. 1 i 2 Klientowi przysługuje prawo do otrzymania 1 pieczątki za każdy kupiony duży smoothie lub każdy inny produkt dostępny w menu o wartości minimum 15 złotych.
 4. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, żniżkami.
 5. Każdy Klient może uczestniczyć w promocji wielokrotnie, jednakże każdorazowo musi przestrzegać regulamin Promocji.
 6. Udział w Promocji jednoznaczny jest akceptacją jej zasad.
 7. Organizator promocji ponosi odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg Promocji, wydanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, które prosimy kierować na adres firmy listem poleconym. Będą one rozpatrzone w terminie 14 dni od daty na stemplu pocztowym.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bądź zaprzestaniu Promocji. Informacje dotyczące zmian będą udostępniane na stronie internetowej smooththefruit.pl
 9. W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.